? Paardenprocessie Hakendover

Sponsors

Structurele sponsors

Ere-beschermleden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluminiumconstructies Stany Grossen


 

 

 

 

Beschermleden

Dhr en mevr Theo Tourwé, Dilkoma bvba, Aluminium Andries, Dokter Dirk Borghgraef, Schilderwerken Wim Grosse, Stichting M.-M. Delacroix, Willy Vastiau, Marie-Rose Finoulst-Materne, Jean-Pierre Holsbeek-Branckaute, Meat & Greet.

Sympathisanten

Boekbinderij.be

Dank aan de (gelegenheids)café's, foorkramers en allen die ons steunen.

Voor bijdragen en sponsoring kan u ofwel een overschrijving doen op de rekening van het processiecomité: BE73 7340 2253 8260 t.g.v. Hakendover Processiecomite vzw, ofwel neemt u contact op met:

Liesbeth Vanhelmont, pr-verantwoordelijke

Materiële steun is ook welkom!